avangard-pressa.ru

Патоморфологиялық референс-орталықтардың деңгейінде жүргізілген иммуногистохимиялық зерттеулердің тізбесі - Психология

ИГХ зерттеулер жүргізу деңгейі ИГХ зерттеу жүргізу көрсетілген жерлер Зерттеулердің түрлері Референс-орталық Сүт безі обыры Стандарттық зерттеулер: стероидтық гормондар (эстрогенді, прогестеронды) рецепторларының экспрессиясын анықтау; өсу факторы рецепторларының экспрессиясы(Her-2/neu); пролиферативтік белсенділік деңгейі (ki-67). Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): таргеттік препараттарға сезімталдықты (PTEN, MUC-4), цитостатикатерге (TAU, P21, ERCC1, TS, Тор2а) сезімталдықты анықтау, цитокератиндер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісіктің фенотиптік ерекшеліктерін анықтау үшін (жұмсақбұлшықты миозин, цитокератин 5/6, цитокератин 8/18, Р63) Қатерлі лимфомалар Стандарттық зерттеулер: ісіктің нақтылау табиғатын және дәрежесін анықтау үшін кластерлердің нақтылауын анықтау (CDla, CD3, CD5, CD10, CD15, CD20, CD30, CD43, CD45, CD57, CD68, CD78, CD79a); дәрілік терапияға сезімталдық және аурудың болжамы туралы ақпарат алу үшін протеиндер мен ферменттердің деңгейін анықтау (c-erbB2, ALK, Вс12, Вс16, Cyclin D1, MPO, Tdt, Granzym -2, EBV) Өкпе обыры Стандарттық зерттеулер: өсу факторы рецепторларының экспрессиясын анықтау (EGFR) Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): цитостатиктерге сезімталдықты анықтау (TAU, Р21, ERCC1, TS, Тор2 ), цитокератиндер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісіктің морфологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін (хромогранин, виментин, синаптофизин, цитокератин 7, цитокератин 20, EMA, TTF1, MIC-2, CD56) Бас пен мойын ісіктері Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша) цитостатиктерге сезімталдықты анықтау (TAU, Р21, ERCC1, TS, Тор2 ), өсу факторы рецепторларының экспрессиясын анықтау (EGFR); цитокератиндер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісіктің морфологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін (виментин, цитокератин 7, EMA, EMA, S100, EBV, NSE), пролиферативтік белсенділік деңгейін анықтау үшін (ki-67) Қалқанша безінің обыры Стандарттық зерттеулер: ісіктің гормондық белсенділігін анықтау үшін протеиндер мен ферменттердің деңгейін анықтау: Thyroglobulin, Calcitonin, TTF- 1 Асқазан обыры Стандарттық зерттеулер: Her-2/neu (HersepTest) өсу факторы рецепторларының деңгейін анықтау Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): таргеттік препараттарға сезімталдықты (PTEN, MUC-4), цитостатикатерге (TAU, P21, ERCC1, TS, Тор2а) сезімталдықты анықтау, цитокератиндер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісіктерді нақтылау және ерекшеліктерін (SMA, P53, десмин, хромогранин А5 Синаптофизин) нақтылау кластерлерін анықтау (CD34, CD45, CD117), пролиферативтік белсенділігін анықтау үшін (ki-67) Колоректалдық обыр Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): цитокератиндер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісіктерді нақтылау және (цитокератин 20, виментин, SMA, P53, NSE, S100, хромогранин А, Синаптофизин) ерекшеліктерін (SMA, P53, десмин, хромогранин А5 Синаптофизин) нақтылауды анықтау (CD34, CD45, CD117), пролиферативтік белсенділігін анықтау үшін (ki-67) Билиопанкреа-то-дуаденалдық аумақтағы (гепатоцеллюлярлық, холангиоцеллюлярлық обыр, ұйқыбезі обыры) ісіктер Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісіктерді нақтылау және морфологиялық ерекшеліктерді анықтау үшін (альфа-1-антитрипсин, EMA, Hepatocyte, P 53) нақтылық кластелерін (CD 10, CD31, CD34, CDX 2 CD 117), пролиферативтік белсенділікті анықтау үшін (ki-67) Өңеш обыры Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісіктерді нақтылау және ерекшеліктерін, (ЕМА) нақтылық кластелерін (CD 10, CD31, CD34, CDX 2 CD 117), пролиферативтік белсенділікті анықтау үшін (ki-67); цитокератиндерді анықтау (цитокератин 5/6, хромогранин) Тері меланомасы Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, сараланған диагностика үшін (melan A, melanosom, HNBE, S100, виментин) сараланған кластерлерді (CD45), пролиферативтік белсенділікті (ki-67) анықта Жатыр мойны обыры Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, сараланған диагностика үшін (EBV, р16, HPV, виментин) пролиферативтік белсенділікті (ki-67), цитокератиндерді анықтау (цитокератин 5/6) Қуықасты безінің обыры Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): ферменттердің деңгейін анықтау, сараланған диагностика үшін (AMACR, Р63),даулы жағдайда қуықасты безі тән антигеннің деңгейін анықтау (PSA), определение пролиферативтік белсенділікті (ki-67), цитокератиндерді анықтау (цитокератин 5/6) Сүйектер мен жұмсақ тіндердің обырлары Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісікті нақтылау мен морфологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін (десмин, ЕМА, S100, мелан А, синаптофизин, виментин, жұмсақбұлшықты актин, қаңқалық актин, хромогранин, виментин) нақтылық кластерлерін анықтау (CD10, CD31, CD34, CD45, CD68, CD99, Д2-40), пролиферативтік белсенділікті (ki-67) Ми обыры Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша):ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісікті нақтылау мен морфологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін (S100, жалпы цитокератин, глиальды фибриллярлық қышқыл белок, синаптофизин, нейрофиламенттердің протеидері) нақтылық кластерлерін анықтау (CD45) Вильмс ісігі Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісікті нақтылау мен морфологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін (WT1, Р53, TGF-a, EGF-R) нақтылық кластерлерін анықтау (CD45) Аналық без ісігі Қосымша зерттеулер (айғақтары бойынша): стероидық гормондар рецепторларының деңгейін анықтау (эстрогендер, прогестерондар), ферменттер мен протеиндердің деңгейін анықтау, ісікті нақтылау және морфологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін (S100, синаптофизин, виментин, СЕА, КМА, Р53), пролифераттық белсенділікті (ki-67) Эндометрия обыры Стандарттық зерттеу: стероидық гормондардың рецепторларының экспрессиясы (эстрогендер, прогестерондар)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2013 жылғы 02 тамыздағы
№ 452 бұйрығымен
бекітілген Стандартқа
4-қосымша